response

 • 111response characteristic — atsako charakteristika statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Sąryšis tarp poveikio ir atitinkamo atsako esant nurodytoms sąlygoms. pavyzdys( iai) Termoporos elektrovaros priklausomybė nuo temperatūros. atitikmenys: angl.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 112response time — atsako trukmė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. response time vok. Ansprechzeit, f; Antwortzeit, f; Reaktionszeit, f rus. время ответа, n; время отклика, n pranc. temps de réaction, m; temps de réponse, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 113response impulse — atsako impulsas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. response impulse vok. Antwortimpuls, m rus. ответный импульс, m pranc. impulsion de réponse, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 114response signal — atsako signalas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. response signal vok. Antwortsignal, n rus. ответный сигнал, m pranc. signal de réponse, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 115response limit — jautrio riba statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. response limit; sensitivity limit vok. Empfindlichkeitsgrenze, f rus. предел чувствительности, m pranc. limite de sensibilité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 116response peak — didžiausioji jautrio vertė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. response peak vok. Empfindlichkeitsmaximum, n rus. максимум чувствительности, m pranc. pic de sensibilité, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 117response characteristic — atsako charakteristika statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. response characteristic vok. Übertragungsverhalten, n rus. характеристика отклика, f pranc. caractéristique de réponse, f; caractéristique de transfert, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 118response abilities — reagavimo gebėjimai statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Genetiškai lemiamas tiesioginis organizmo, jo sistemų ir funkcijų atsiliepimas į pasikeitusią aplinką (pvz., į fizinius krūvius). atitikmenys: angl. response abilities vok.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 119response abilities — reagavimo gebėjimai statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Koordinacinių gebėjimų rūšis – gebėjimas kuo greičiau ir veiksmingiau reaguoti į atitinkamą dirgiklį (regimąjį, garsinį). atitikmenys: angl. response abilities vok.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 120response time — reakcijos laikas statusas T sritis informatika apibrėžtis Laikas, per kurį įtaisas arba programa reaguoja į gautą signalą. Matuojamas nuo signalo išsiuntimo pabaigos iki atsakymo gavimo pradžios. Kai kalbama apie programas, tai turimas omenyje… …

  Enciklopedinis kompiuterijos žodynas