character

 • 51character — See: in character …

  Словарь американских идиом

 • 52character — char·ac·ter || kærÉ™ktÉ™ n. nature, disposition; figure, personage; letter or symbol; digital representation of a letter or other symbol (Computers); character reference, statement of qualities and abilities …

  English contemporary dictionary

 • 53character — noun 1》 the mental and moral qualities distinctive to an individual.     ↘strength and originality in a person s nature.     ↘a person s good reputation. 2》 the distinctive nature of something: gas lamps give the area its character. 3》 a person… …

  English new terms dictionary

 • 54character — požymis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. attribute; character; criterion; feature; flag vok. Anzeichen, n; Kennzeichen, n; Merkmal, n rus. признак, m pranc. flag, m; indicateur, m; symptôme, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 55character — ženklas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. character; mark; sign vok. Symbol, n; Zeichen, n rus. знак, m; симбол, m; символ, m pranc. caractère, m; marque, f; signe, m; symbole, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 56character — simbolis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. character; symbol vok. Symbol, n; Zeichen, n rus. знак, m; символ, m pranc. caractère, m; symbole, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 57character — charakteris statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. character vok. Charakter, m rus. характер, m pranc. caractère, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 58character — būdas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Individualybės reiškimosi veikloje ir santykiuose su aplinka nuolatinė ypatybė, stilius (psichologijoje tai vadinama charakteriu). Sakoma, gero būdo mokinys, mokytojas. Tvirtas būdas – atkaklumo,… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 59character — charakteris statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Asmens savitumas; savitas, skirtingas nuo kitų asmuo. Charakteris nėra tik įgimtas, formuojamas aplinkos poveikio, įgyja teigiamą arba neigiamą vertę. kilmė gr. charakter – bruožas …

  Sporto terminų žodynas

 • 60character — charakteris statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pastovių įgimtų ir įgytų individo psichinių bruožų visuma, išskirianti jį iš kitų žmonių; specifinis konkretaus individo veiklos ir santykių su aplinka būdas. kilmė gr. charakter –… …

  Sporto terminų žodynas